·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Cursos de Ciències

Matemàtiques avançades 2 (MATAV2)


"Disposar d'una bona base matemàtica ens possibilita per enfrontar i continuar amb èxit futurs estudis, alhora que ens ajuda a entendre millor la importància de les matemàtiques en la nostra vida quotidiana."

 

Tipus de formació: Formació permanent

Àrea de coneixement: Ciències

Durada: 30 hores, distribuïdes en 17 sessions

Dates: segon semestre del curs (de febrer a juny)

Horari: dimecres, de 19.00 a 20.45 h

Idioma: català

Nombre de places: 12

Formador: Ramon Forné, docent del Centre de formació al llarg de la vida (CFLV)

Cursos relacionats: Matemàtiques avançades 1

 

A qui va adreçat?

  • Als alumnes que han estudiat prèviament el curs Matemàtiques avançades 1 (encara que no és imprescindible).
  • També és la continuació natural per als alumnes que han superat l'assignatura de matemàtiques del Graduat en Segona Ensenyança (GSE) per a candidats lliures i desitgen eixamplar la seva base matemàtica.
  • A qualsevol que vulgui presentar-se a la prova de matemàtiques del Batxillerat per a candidats lliures, del Curs d'accés als estudis d'ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys del Govern d'Andorra o dels Cursos d'accés per a majors de 25, 40 i 45 anys de la UNED, la UOC o d'altres.
  • A totes aquelles altres persones que vulguin adquirir, refrescar, actualitzar, completar o ampliar els seus coneixements i aptituds en matemàtiques avançades.

 Objectius generals

  • Revisar conceptes matemàtics propis del batxillerat, per tal d'igualar els nivells de coneixement en aquest àmbit.
  • Ajudar l'alumnat a superar les possibles deficiències de coneixements avançats, habilitats i actituds en l'àrea de matemàtiques, que es poden trobar al iniciar-se en els estudis universitaris, o en d'altres amb requisits matemàtics similars.
  • Contribuir a desterrar la percepció, àmpliament estesa, que les matemàtiques són incomprensibles i d'una dificultat quasi insuperable, només a l'abast d'uns pocs.

Continguts

· Anivellament 2: geometria bàsica

· Trigonometria plana

· Geometria analítica en el pla

· Matrius

· Determinants

· Derivades

· Aplicacions de les derivades

· Integrals

· Aplicacions de les integrals

· Competències transversals: resolució de problemes

  

Metodologia

L'enfocament serà eminentment pràctic. En cadascuna de les sessions es tractarà un dels temes del programa, presentant primer, i breument, els coneixements teòrics bàsics, per abordar tot seguit el plantejament i la resolució de problemes a l'aula, bé individualment o en grup.

Coneixements previs

Tenir assolits els continguts matemàtics del GSE o un nivell equivalent.

Encara que no és imprescindible, és molt recomanable haver estudiat prèviament el curs Matemàtiques avançades 1.