·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Cursos TIC

Excel nivell 2

Full de càcul nivell avançat

Si ens trobem en aquest punt, el que necessitem és una especialització. El que ara volem és treure tot el rendiment possible a l´Excel.

Així, doncs, aquest curs permet desenvolupar i dominar les funcions avançades de les aplicacions de full de càlcul, permetent produir informes més sofisticats i dur a terme càlculs estadístics i matemàtics complexos. Aquestes habilitats possibilitaran estalviar temps i augmentar la productivitat en la realització de les tasques.

 

Objectius

  • Conèixer i fer servir les funcions en cada cas
  • Conèixer i aplicar les taules dinàmiques
  • Crear gràfics
  • Altres usos

 

Continguts

Les Funcions en Microsoft Excel

· Les funcions de recerca i referència            · Les funcions estadístiques

· Les funcions lògiques                                · Les funcions matemàtiques

· Les funcions de text                                  · Les funcions financeres

· Les funcions de data i hora                        · Les funcions de bases de dades

· Les funcions d'informació                          · Exemples pràctics

 

Taules i taules dinàmiques

· Introducció a les taules                            · Introducció a les taules dinàmiques

· Origen de les dades                                 · Elaborar una taula dinàmica

· Elaborar una taula                                   · Disseny de taules dinàmiques

· Filtrar taules                                           · Crear i modificar una taula dinàmica

· Format de valors d'una taula                    · Filtrar taules dinàmiques

· Camps calculats                                      · Gràfics dinàmics

· Altres funcionalitats                                 ·  Format de valors d'una taula dinàmica

 

 

Gestió de la informació                                            Gràfics en Excel

· Introducció de dades                                               · Tipus de gràfics

· Ordenar i filtrar dades                                             · Creació de gràfics

· Altres funcionalitats                                                · Altres funcionalitats del gràfics

· Creació de panels de control (Dashboard)

 

Temporització

  • 1 sessió setmanal de 1h i 45 minuts
  • De setembre a gener. 17 sessions de classe

Metodologia: Sessions pràctiques amb 1 equip informàtic per alumne/a.

El docent s'encarregarà que la relació entre les pràctiques realitzades i el marc teòric que les sustenta es treballi de manera implícita en les activitats, fomentant que l'alumnat pugui extreure les seves pròpies reflexions i conclusions sobre els continguts treballats.