·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada professional

Bootcamp. Desenvolupament web integral (Full Stack)


BOOTCAMP. DESENVOLUPAMENT WEB INTEGRAL (FULL STACK)

 

M'HI INSCRIC

El programa de desenvolupament web integral es realitzarà de manera intensiva durant 5 setmanes, del 23 de maig al 23 de juny, amb un format eminentment pràctic. Serà impartit per experts en tecnologies de la informació d'empreses associades al clúster ACTINN, les quals es comprometen al final del curs a contractar de forma temporal amb un contracte de prova a entre el 40 i el 60% dels millors alumnes de la promoció que hagin superat amb èxit els exàmens i un projecte web. La formació és gratuïta.

OBJECTIUS GENERALS

Conèixer tècniques i eines de desenvolupament àgil, de l'estructura d'una aplicació web, així com dels principals llenguatges de programació existents.

FINALITATS I OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Integrar-se en un equip de desenvolupament web
  • Conèixer les tècniques i les eines de desenvolupament àgil
  • Conèixer l'estructura d'una aplicació web
  • Conèixer els principals llenguatges de programació existents.

PLACES I INSCRIPCIÓ

Les inscripcions estan obertes del 27 d'abril al 17 de maig del 2022.

Màxim 15 places, obertes al públic en general.

Hi haurà algunes places reservades per a persones inscrites al Servei d'Ocupació i per a alumnes provinents del batxillerat professional en sistemes i xarxes.

Són necessàries un mínim de 8 inscripcions per realitzar el curs.

REQUISITS

Cal uns coneixements mínims en llenguatge de programació o gestió de bases de dades:

  • Coneixements o estudis de qualsevol llenguatge de programació
  • Coneixements avançats d'ofimàtica: Access i/o Excel amb macros

Tenir la nacionalitat andorrana, ser resident legalment a Andorra o ser transfronterer en actiu a Andorra.

Tenir un mínim de 16 anys en el moment de la inscripció.

Tenir un nivell de llengua catalana de comprensió oral i d'expressió escrita suficient per poder realitzar les proves dels diferents mòduls i del projecte troncal.

No es poden inscriure al curs els treballadors de les empreses sòcies d'ACTINN.

ESTRUCTURA DEL CURS

Mòdul 1 – Metodologia de treball

Els principals entorns i eines de treball col·laboratius.

La metodologia agile, funcions i responsabilitats.

Les eines de control de versions.

El control de qualitat en els projectes .

Mòdul 2 – Base de dades

Els principis bàsics de funcionament i configuració de bases de dades relacionals.

Models conceptuals de base de dades.

Configuració de bases de dades.

La programació SQL.

Mòdul 3 – Capa backend

La interacció amb les diferents components de les llibreries PHP en relació a les bases de dades, navegador i sistema operatiu.

El codi PHP i de programació de petites rutines.

Mòdul 4 – Capa de presentació

La programació en codi web, HMTL i CSS.

L'arquitectura web: components d'una pàgina web.

Creació i configuració d'un website amb disseny responsive.

Mòdul 5 – Capa dinàmica

La programació Javascript,

Funcionament dels diferents objectes interactius.

Els mecanisme d'interacció amb els diferents objectes del navegador.

Projecte troncal

És definirà un projecte troncal comú per a tots, que abordaran de forma grupal o individual i que aniran fent créixer a mesura que es realitzen les diferents temàtiques del curs.

Els professors aniran tutelant l'evolució del projecte i faran una avaluació final.

Aquesta activitat té una doble funció, d'una part la d'ensenyament de la metodologia però també la de detecció de talent per part de les empreses TIC participants. 

AVALUACIÓ

L'avaluació comptarà amb cinc exàmens escrits personals que avaluaran aspectes teòrics i/o pràctics així com exercicis de programació a elecció del professor. Així mateix, es comptarà amb la creació d'un projecte troncal real o inventat que serà seguit pels diferents professors. Així doncs els assistents hauran de presentar-se a 5 Exàmens Escrits (EE) un global del 60% de la nota. Si no s'aconsegueix un nota superior o igual a 5 en la mitjana dels exàmens escrits, l'alumne no estarà aprovat.

L'avaluació del projecte troncal serà l'altre 40% de la nota final. Es definirà com la mitjana entre l'avaluació dels diferents professors que hagin participat en el projecte troncal (PROF) i haurà de ser superior o igual a 5 per aprovar.

Així doncs la nota final seria el resultat de 60% EE + 40% PROF. També s'exigirà per aprovar que l'alumne hagi assistit a un mínim del 80% de les classes.

CALENDARI

Calendari Mòdul 1:

Dilluns 23-05-2022, de 15.30 a 18.30

Dimarts 24-05-2022, de 15.30 a 18.30

Dimecres 25-05-2022, de 15.30 a 18.30

Dijous 26-05-2022, de 15.30 a 18.30

 

Calendari Mòdul 2:

Dilluns 30-05-2022, de 14.30 a 18.30

Dimarts 31-05-2022, de 14.30 a 18.30

Dimecres 01-06-2022, de 14.30 a 18.30

 

Calendari Mòdul 3:

Dimarts 07-06-2022, de 14.30 a 18.30

Dimecres 08-06-2022, de 14.30 a 18.30

Dijous 09-06-2022, de 14.30 a 18.30

 

Calendari Mòdul 4:

Dilluns 13-06-2022, de 15.30 a 18.30

Dimarts 14-06-2022, de 15.30 a 18.30

Dimecres 15-06-2022, de 15.30 a 18.30

Dijous 16-06-2022, de 15.30 a 18.30

 

Calendari Mòdul 5:

Dilluns 20-06-2022, de 15.30 a 18.30

Dimarts 21-06-2022, de 15.30 a 18.30

Dimecres 22-06-2022, de 15.30 a 18.30

Dijous 23-06-2022, de 15.30 a 18.30


Arxius: