·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada professional

Curs d'artesans de pedra seca: Nivell 2 - Construcció de cabanes


CURS D'ARTESANS DE PEDRA SECA: NIVELL 2 - CONSTRUCCIÓ DE CABANES 

 

DESTINATARIS

Persones interessades en conèixer la tècnica de la construcció de la pedra seca.

Per formalitzar la inscripció al nivell 2 cal posseir el certificat de nivell 1.

 

REQUISITS 

Residir legalment a Andorra.

Tenir més de 18 anys en el moment de la inscripció.

Tenir un nivell de llengua catalana de comprensió oral i escrita i d'expressió oral i escrita suficient per poder participar activament al curs.

 

PLACES

Màxim 8

 

INSCRIPCIÓ 

Del 4 al 13 de setembre del 2023

 

COST

Curs gratuït

 

CERTIFICACIÓ

Per obtenir el certificat del curs cal haver assistit almenys al 80% de les hores de la formació.

 

MODALITAT

Presencial

 

FORMADOR

Roger Soler, expert en la construcció en pedra seca

 

CALENDARI

25, 26, 27, 28 i 29 de setembre del 2023, de 8:00 a 15:00h ATENCIÓ CANVI D'HORARIS

 

DURADA

35 hores

 

METODOLOGIA

Presencial

 

OBJECTIU GENERAL

Conèixer la tècnica de la pedra seca que consisteix en aixecar construccions amb pedres de l'entorn sense utilitzar argamassa per unir-les

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Conèixer la història de l'arquitectura de la pedra seca i les principals tipologies de pedra seca.

- Conèixer diferents tipus de cabanes de pedra seca.

- Sensibilitzar sobre les tècniques i les principis de la construcció en pedra seca .

- Conèixer les normes bàsiques i els principis de la construcció en pedra seca

- Entendre la morfologia i la composició de les pedres per seleccionar-les i utilitzar-les de forma més favorable en la construcció.

- Analitzar els elements constructius amb pedra seca del nostre entorn i conèixer les diverses activitats que es promouen en el nostre territori, a través de les diverses entitats relacionades amb la pedra seca.

- Aprendre a utilitzar les construccions de pedra seca com a element estructural i funcional.

 

ESTRUCTURA DEL CURS

1- Estudi i coneixement de les cabanes de pedra seca

2- Construcció d'una cabana

3- Aprofundiment en les tècniques constructives de la falsa cúpula o falsa volta

4- Anàlisi de la importància de la construcció de cabanes

5- Aplicació de les metodologies correctes de treball

6-  Utilització de les eines i els mecanismens adients a cada situació