·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Cursos de Ciències

Matemàtiques inicials


Aquest curs proporciona les eines fonamentals per enfrontar i comprendre millor diverses situacions del món real (àmbits laboral, formatiu i de la interacció social) a partir del coneixement i l'aplicació...

Matemàtiques avançades 1


En finalitzar aquest curs, l'alumne haurà enfortit la capacitat per abordar problemes complexos que impliquen el càlcul numèric, l'àlgebra lineal i l'anàlisi de funcions, desenvolupat...

Matemàtiques avançades 3: probabilitat i estadística


Tercera i darrera part del curs de matemàtiques avançades la qual se centra en l'estudi de dues de les branques de les matemàtiques amb més impacte en les nostres vides: la probabilitat i l'estadística...

La dona i les matemàtiques


En aquest curs explorarem el paper rellevant de les dones en el desenvolupament, la difusió i l'ensenyament de les matemàtiques a través del temps. Oferirem una visió panoràmica general que ressalta la seva...

Com cuidar-se més i millor? Hàbits de vida saludable


Aquest curs pretén obrir un espai de reflexió i diàleg sobre com vivim el dia a dia i com podem fer petits canvis en els nostres estils de vida per cuidar-nos millor i més bé.