·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Cursos TIC

PowerPoint


Realitzar àlbums de fotografies personals, redactar el propi Currículum Vitae d’una forma diferent, fer treballs expositius per la feina, o fins i tot crear activitats o qüestionaris interactius; són algunes de les utilitats que li podem donar al PowerPoint.

Si creus que aquest és el següent camp que t’agradaria explorar de la informàtica i vols desenvolupar el teu sentit creatiu de ben segur que gaudiràs d’aquest curs.

 

Objectius

  • Construir presentacions de continguts atractives i dinàmiques.
  • Tenir en compte: les característiques del nostre públic, el lloc i el temps del que es disposa per aconseguir que les nostres presentacions siguin apropiades.

  

Continguts

  • Les diferents aplicacions pràctiques que es poden donar al M. PowerPoint.
  • Creació diapositives que continguin text i imatges.
  • Formatació del text i de les imatges.
  • Animació del contingut de les diapositives.
  • Exportar les presentacions a format de vídeo.

 

Temporització

  • 1 sessió setmanal de 1h i 45 minuts
  • De setembre a gener. 17 sessions de classe

 Metodologia: Sessions pràctiques amb 1 equip informàtic per alumne/a.

El docent s'encarregarà que la relació entre les pràctiques realitzades i el marc teòric que les sustenta es treballi de manera implícita en les activitats, fomentant que l'alumnat pugui extreure les seves pròpies reflexions i conclusions sobre els continguts treballats.