·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Cursos TIC

Word nivell 2

Processador de text nivell avançat

Aquest curs permetrà demostrar les habilitats en l'ús de funcions avançades de les aplicacions de processador de text per millorar el seu treball, augmentar la seva productivitat i estalviar temps. Incorpora funcions i eines més complexes que les de rutina, amb la qual cosa podrà demostrar la seva professionalitat en l'àrea.

 

Objectius

 • Fer servir les plantilles predeterminades o modificar-les.
 • Inserir imatges o gràfics.
 • Combinar correspondència.
 • Altres funcionalitats.

 

Continguts

 • Estils · Definir estils · Crear, modificar i esborrar estils
 • Plantilles · Utilitzar les plantilles predeterminades · Modificar les plantilles predeterminades
 • Imatges i gràfics · Inserir i manipular imatges · Inserir formes i dibuixar · Inserir i modificar gràfics
 • Combinar correspondència · Crear documents · Inserir i veure camps de combinació · Combinar en imprimir
 • Taules de continguts i il·lustracions · Preparar, generar i actualitzar les taules
 • Marcadors · Administrar, endreçar, modificar el nom, agrupar i eliminar marcadors
 • Hipervincles · Crear, editar i eliminar hipervincles

 

 Temporització

 • 1 sessió setmanal de 1h i 45 minuts
 • De setembre a gener. 17 sessions de classe

Metodologia:   Sessions pràctiques amb 1 equip informàtic per alumne/a.

El docent s'encarregarà que la relació entre les pràctiques realitzades i el marc teòric que les sustenta, es treballi de manera implícita en les activitats, fomentant que l'alumnat pugui extreure les seves pròpies reflexions i conclusions sobre els continguts treballats