·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada professional

Certificat i signatura electrònica


CERTIFICAT I SIGNATURA ELECTRÒNICA

 

DESTINATARIS: Tota persona que vulgui adquirir coneixement en l'ús del certificat electrònic

PLACES(per curs): màxim 20 persones

FORMADORA: Marta Osuna

NOMBRE DE HORES:  2 hores

MODALITAT DE FORMACIÓ: Presencial

METODOLOGIA: Activa i participativa

CALENDARI:  no hi ha sessions previstes

HORARI: no hi ha sessions previstes

LLOC: Centre de Formació al Llarg de la Vida

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ:  

REQUISITS: Residir legalment a Andorra, i tenir un nivell de llengua catalana en comprensió oral i expressió escrita suficient

CERTIFICACIÓ: Per obtenir el certificat del curs cal haver assistit almenys al 20% de la durada total de la formació

OBJECTIU GENERAL DEL CURS:  Donar a conèixer que és el certificat electrònic i la signatura electrònica

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 

En finalitzar el curs, els assistents han de ser capaços de:

 • Conèixer la normativa per la que es regeix la signatura electrònica
 • Adaptar-se a la digitalització dels tràmits administratius
 • Conèixer per a que serveix el certificat electrònic i per a quines finalitats
 • Conèixer els avantatges de la utilització de la signatura electrònica
 • Saber com sol·licitar un certificat electrònic
 • Saber utilitzar la signatura electrònica 
 • Conèixer els diferents tipus de certificats electrònics que existeixen

 ESTRUCTURA DEL CURS:

 • Normativa reglamentària
 • Què és un certificat electrònic
 • Tipologia de certificats
 • Actors que intervenen
 • Certificat electrònic al núvol
 • Certificats d'altres països
 • Casos d'ús
 • APP
 • Què és la signatura electrònica
 • Avantatges
 • Exemple
 • Cas d'ús