·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada professional

Ciberseguretat: Protegeix les teves dades personals


 

DESTINATARIS

Ciutadania en general.

REQUISITS

Residir legalment a Andorra.

Tenir un mínim de 18 anys en el moment de la inscripció.

Tenir un nivell de llengua catalana de comprensió oral i escrita i d'expressió oral i escrita suficient per poder participar activament als diferents mòduls.

PLACES

Màxim 20. Són necessàries un mínim de 8 inscripcions per realitzar la píndola. Curs gratuït.

OBJECTIUS GENERALS

El curs té com a objectiu general donar a conèixer els drets i els deures de la protecció de dades personals.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

En finalitzar el curs, els assistents han de ser capaços de:

- Entendre què són les dades personals i perquè són tan importants

- Conèixer què pot passar si les dades personals són captades per altri

- Detectar els fraus digitals més freqüents.

- Entendre els nostres deures en protecció de dades

- Protegir-se i protegir la llar.

- Protegir els aparells informàtics.

- Protegir la vida social "digital”.

 - Entendre els nostres drets i com exercir-los

ESTRUCTURA DEL CURS

1. Què són les "dades personals"?

2. Per a què les fan servir:

a) Les empreses

b) Els ciberdelinqüents? (fraus més freqüents)

3. Els nostres deures

a) Protegir la nostra llar:

Com protegir la nostra WIFI

Com protegir el nostre Alexa, Siri, Cortana...

b) Protegir els nostres dispositius:

Com protegir el nostre mòbil

Com protegir el nostre ordinador

Com protegir la Smart-TV

c) Protegir la nostra vida digital:

Com interactuar a les xarxes socials

Com protegir el correu electrònic

Com comprar a la web de forma més segura

Com protegir més el compte del banc en línia

4. Els nostres drets

a) Accés

b) Rectificació

c) Supressió (oblit)

d) Oposició

e) Limitació

f) Portabilitat

METODOLOGIA

S'utilitza una metologia activa i participativa.

DATA

28 de març del 2023, de 18:00 a 20:00 h

INSCRIPCIONS

Del 17 al 23 de març del 2023.