·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada professional

Comptabilitat aprofundiment


COMPTABILITAT APROFUNDIMENT

M'HI INSCRIC

DESTINATARIS

Persones que han obtingut el certificat del curs de Comptabilitat bàsica.

 

REQUISITS 

Residir legalment a Andorra.

Tenir més de 18 anys en el moment de la inscripció.

Tenir un nivell de llengua catalana de comprensió oral i escrita i d'expressió oral i escrita suficient per poder participar activament al curs.

 

PLACES

Màxim 16

 

INSCRIPCIÓ 

Del 7 al 13 de setembre del 2023

 

COST

Curs gratuït

 

CERTIFICACIÓ

Per obtenir el certificat del curs cal haver assistit almenys al 80% de les hores de la formació.

 

MODALITAT

Presencial

 

FORMADOR

Despatx Jordi Batalla

 

CALENDARI

Dilluns 25 de setembre, de 9h a 13.30h i de 14.45 a 17.15h

Dimarts 26 de setembre, de 9h a 13.30h i de 14.45 a 17.15h

Dimecres 27 de setembre, de 9h a 13.30h i de 14.45 a 17.15h

Dijous 28 de setembre,   de 9h a 13.30h i de 14.45 a 17.15h

 

DURADA

28 hores

 

METODOLOGIA

Presencial

 

OBJECTIU GENERAL

- Donar continuïtat al curs de nivell I fet anteriorment.

- Avançar en el coneixement de la ciència comptable.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 

  • Reforçar i recordar els conceptes bàsics vistos al curs anterior.
  • Ampliar coneixements comptables amb l’exposició i explicació de processos comptables importants no vistos en el curs anterior.
  • Entendre i treballar la relació entre comptabilitat i fiscalitat.
  • Veure la fiscalitat andorrana pel que fa a la imposició sobre els beneficis empresarials.

 

 

ESTRUCTURA DEL CURS

1- Recordatori del curs de comptabilitat bàsica

2- Tractament comptable de les existències

3- Amortitzacions

4- Requalificació de deutes i crèdits

5- Periodificació d'ingressos i despeses

6-  Comptabilitat i fiscalitat. L'impost de societats