·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada professional

Curs d'artesans de pedra seca: Nivell 1 - Construcció i fonamentació de murs de tanca


CURS D'ARTESANS DE PEDRA SECA: NIVELL 1 - CONSTRUCCIÓ DE MURS DE TANCA

 

 

DESTINATARIS

Persones interessades en conèixer la tècnica de la construcció de la pedra seca.

Per formalitzar la inscripció al nivell 2 cal posseir el certificat del nivell 1.

 

REQUISITS 

Residir legalment a Andorra.

Tenir un mínim de 18 anys en el monment de la inscripció.

Tenir un nivell de llengua catalana de comprensió oral iescrita i d'expressió oral i escrita suficient per poder participar activament al curs.

 

PLACES
Màxim 10 

INSCRIPCIÓ

Del 4 al 13 de setembre del 2023

 

COST

Curs gratuït

 

CERTIFICACIÓ 

Per obtenir el certificat del curs cal haver assistit almenys al 80% de les hores de la formació.

 

MODALITAT

Presencial

 

FORMADOR

Roger Soler, expert en la construcció de la pedra seca

 

CALENDARI

18, 19, 20, 21 i 22 de setembre del 2023,  de les 8:00 a les 15:00h. ATENCIÓ CANVI D'HORARIS

 

DURADA

35 hores

 

METODOLOGIA

El primer dia es farà una sessió teòrica i la resta de sessions es realitzaran al Forn de Canillo

 

OBJECTIU GENERAL 

Conèixer la tècnica de la pedra seca que conssisteix en aixecar construccions amb pedres de l'entorn sense utilitzar argamassa per unir-les.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Conèixer la història de la pedra seca i les construccions més habituals.

- Sensibilitzar-se sobre les tècniques vernaculars de construcció en pedra seca.

- Conèixer les normes bàsiques i els principis de la construcció en pedra seca.

- Entendre la morfologia i la composició de les pedres per seleccionar.les i utilitzar-les de la forma més favorable en la construcció.

- Analitzar els elements constructius amb pedra seca del nostre entorn i conèixer les diverses activitats que es promouen en el nostre territori, a través de les diverses entitats relacionades amb la pedra seca

- Aprendre a utilitzar les construccions de pedra seca com a element estructural i funcional.

 

 

ESTRUCTURA DEL CURS

1- Estudi i coneixemnt dl mur, l'element bàsic de la pedra seca

2- Copnstrucció d'una paret de pedra seca de doble cara i el seu coronament amb diversos detalls constructius

3- Anàlisi de la importància de la construcció de parets de pedra seca

4- Aplicació de les metodologies correctes de treball

5- Utilització de les eines i els mecanismes adients a cada situació