·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada professional

Curs d'habilitació d'informador turístic d'Andorra. Mňduls 2 i 3


 "Curs d'habilitació d'informador turístic d'Andorra. Mòduls 2 i 3”

Els mòduls 2 i 3 formen part del Curs d'habilitació d'informador turístic d'Andorra, que pretén capacitar els assistents en habilitats per exercir d'informador turístic al Principat d'Andorra.

OBJECTIUS GENERALS

 • Capacitar els assistents en habilitats per exercir d'informador turístic al Principat d'Andorra

OBJECTIUS ESPECÍFICS

En finalitzar el curs, els assistents han de ser capaços de:

 • Informar correctament les persones que visiten el país sobre temàtiques culturals i d'oferta turística.
 • Dissenyar itineraris de visita ajustats als interessos i disponibilitats dels diferents perfils de visitants.
 • Mostrar interès i conèixer els recursos per mantenir-se informat de les novetats en l'oferta turística del país.

PLACES

20 places.

Són necessàries un mínim de 8 inscripcions per realitzar el curs.

ESTRUCTURA DEL CURS

Mòdul 2 – El turisme a Andorra, de 7 hores de durada

 • L'evolució i la situació del turisme a Andorra
 • El perfil del turista que visita Andorra
 • Les normes que ha de respectar el turista quan entra al país

 

Mòdul 3 – El patrimoni cultural d'Andorra, de 40 hores de durada

 • Introducció al patrimoni cultural
 • Evolució històrico-artística del patrimoni cultural d'Andorra
 • Els museus i els equipaments culturals d'Andorra
 • Turisme cultural. Relació entre turisme i patrimoni cultural
 • Visites als museus i monuments històrics i a les dependències del departament de Patrimoni Cultural

AVALUACIÓ

Per superar els mòduls, cal haver assistit a un mínim del 80% de la durada de cada mòdul. Així mateix, cal també assolir una nota igual o superior a 5/10 en la prova d'avaluació corresponent a cada mòdul.

 CALENDARI

Mòdul 3

 • Dimarts 21-06-22, de 9:00 a 16:00 h
 • Dimecres 22-06-22, de 9:00 a 17:00 h
 • Dijous 23-06-22, de 9:00 a 17:30 h
 • Dilluns 27-06-22, de 9:00 a 17:00 h
 • Dimarts 28-06-22, de 9:00 a 17:00 h
 • Dijous 30-06-22, de 9:00 a 11:00 h PROVA ESCRITA

Mòdul 2

 • Dimecres 29-06-22, de 9:00 a 17:30 h

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ

Del 7 al 16 de juny.

REQUISITS

Tenir la nacionalitat andorrana, ser resident legalment a Andorra o ser transfronterer en actiu a Andorra.

Tenir un mínim de 16 anys en el moment de la inscripció.

Tenir un nivell de llengua catalana de comprensió oral i d'expressió escrita suficient per poder realitzar les proves dels diferents mòduls.