·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada professional

Curs. Iniciació a l'escriptura creativa: narrativa


 

 

 

INSCRITS

Són necessàries un mínim de 8 inscripcions per realitzar el curs.

 

PLACES

Màxim 12

 

REQUISITS

Residir legalment a Andorra.

Tenir un mínim de 18 anys en el moment de la inscripció.

 

DURADA

30 hores.

 

CALENDARI

Dilluns 27-02-2023, de les 18:00 h a 21:00 h

Dilluns 06-03-2023, de les 18:00 h a 21:00 h

Dilluns 20-03-2023, de les 18:00 h a 21:00 h

Dilluns 27-03-2023, de les 18:00 h a 21:00 h

Dilluns 17-04-2023, de les 18:00 h a 21:00 h

Dilluns 24-04-2023, de les 18:00 h a 21:00 h

Dilluns 08-05-2023, de les 18:00 h a 21:00 h

Dilluns 15-05-2023, de les 18:00 h a 21:00 h

Dilluns 22-05-2023, de les 18:00 h a 21:00 h

Dilluns 05-06-2023, de les 18:00 h a 21:00 h

 

METODOLOGIA DE TREBALL

S'utilitza una metodologia participativa i operativa.

 

 FORMADOR

Iñaki Rubio Manzano, tècnic pedagògic del ministeri encarregat de l'educació i escriptor.

  

INSCRIPCIONS:      Del 6 al 13 de febrer del 2023.

Cal omplir el formulari d'inscripció a través de la pàgina web del Centre de Formació al llarg de la Vida.

www.cflv.ad

Les inscripcions es fan per ordre rigorós de recepció dels formularis d'inscripció.
Es confirmarà la inscripció a la formació per correu electrònic.

 

COST

El curs és gratuït per als assistents.

 

CERTIFICACIÓ

Els participants han d'assistir almenys al 80% de la durada total del curs.

 

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

 El curs té com a objectiu general iniciar-se a les principals bases teòriques i tècniques de l'escriptura creativa.

 

FINALITATS I OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL CURS

 En finalitzar el curs, els assistents han de ser capaços de: 

- Conèixer els aspectes a tenir en compte en l'escriptura creativa de la narrativa

- Reconèixer les principals veus narratives existents, tant externes com internes

- Aproximar-se a la creació de personatges com a impulsors de l'acció narrativa

- Escriure un conte breu amb els aprenentatges tècnics adquirits

 


ESTRUCTURA DEL CURS

Per assolir les finalitats i els objectius esmentats, el període de formació s'organitza mitjançant la realització de:

Deu mòduls de tres hores de durada cadascun (30 hores).

 

Mòdul 1 - Aspectes preliminars de l'escriptura creativa

 • L'impuls creatiu d'escriure
 • La idea generadora d'una història
 • La importància de la voluntat comunicativa: el fons
 • La competència literària: la forma

 Mòdul 2 - El punt de vista (I): les veus narratives externes

 • El narrador omniscient
 • El narrador quasi omniscient
 • El narrador càmera

 Mòdul 3- El punt de vista (II): les veus narratives internes

 • El narrador protagonista
 • El narrador testimoni

 Mòdul 4- Les veus mimètiques: orals, mentals i escrites

 • Les veus orals: el diàleg i el soliloqui
 • Les veus mentals: el monòleg interior (o flux de consciència
 • Les veus escrites: el diari íntim, l'epístola i les memòries

 Mòdul 5- Els personatges

 • Classificació de personatges
 • Construcció de personatges

 Mòdul 6- Les estratègies narratives de dir i mostrar

 • Decidir quina és la millor estratègia: dir o mostrar
 • L'error de dir i mostrar alhora

 Mòdul 7- El resum i l'escena

 • L'escena: elements constitutius
 • L'alternança entre escena i resum

 Mòdul 8- El temps del relat

 • Relacions de duració
 • Relacions d'ordre

 Mòdul 9 D'una història, la trama. Desencadenant i conflicte

 • El desencadenant
 • L'aparició del conflicte

 Mòdul 10 D'una història, un conte

 • Característiques d'un conte
 • Pensar un conte (i escriure'l)