·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada professional

Curs intensiu. APRÈN A EMPRENDRE


 

Mòdul 1  La creació d'un comerç, 15 hores

. Mòdul 1.1: Introducció a l'empresa, de 3 hores de durada

. Mòdul 1.2: El resum executiu i el pla d'empresa, de 3 hores de durada

. Mòdul 1.3: L'obertura de societats i comerços a Andorra, de 3 hores de durada

. Mòdul 1.4: La internacionalització de l'empresa, de 3 hores de durada

Mòdul 2  Comunicació i màrqueting, 12 hores

. Mòdul 2.1: El branding empresarial, de 3 hores de durada

. Mòdul 2.2: Les eines TIC empresarials, de 3 hores de durada

. Mòdul 2.3: La gestió de clients i els canals de venda, de 3 hores de durada

. Mòdul 2.4: La responsabilitat social corporativa, de 3 hores de durada

Mòdul 3  Fiscalitat i finances, 9 hores

. Mòdul 3.1: Comptabilitat, de 3 hores de durada

. Mòdul 3.2: Fiscalitat, de 3 hores de durada

. Mòdul 3.3: El finançament, de 3 hores de durada

 PLACES

Màxim 20. Són necessàries un mínim de 8 inscripcions per realitzar el curs.

 REQUISITS

Residir legalment a Andorra.

Tenir un mínim de 18 anys en el moment de la inscripció.

Tenir un nivell de llengua catalana de comprensió oral i escrita i d'expressió oral i escrita suficient per poder participar activament als diferents mòduls.

DESTINATARIS:

Persones interessades en portar a terme la seva idea de negoci.

DURADA

36 hores.

METODOLOGIA DE TREBALL

S'utilitza una metodologia activa i participativa.

FORMADORS

Professionals del món del màrqueting i les finances.