·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada professional

Curs intensiu. Comptabilitat bàsica


CURS INTENSIU. COMPTABILITAT BÀSICA

 

OBJECTIU GENERALS

 • Situar la comptabilitat en l'entorn de l'empresa
 • Definir els objectius de la comptabilitat
 • Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins són els seus límits

FINALITATS I OBJECTIUS ESPECÍFICS 

En finalitzar el curs, els assistents han de ser capaços de:

 • Iniciar-se en els conceptes bàsics de la comptabilitat
 • Conèixer els procediments i les tècniques generals
 • Conèixer el procés comptable bàsic
 • Saber determinats temes concrets d'aplicació general

ESTRUCTURA DEL CURS

Per assolir les finalitats i els objectius esmentats, el període de formació s'organitza mitjançant la realització de 3 mòduls formatius (24 hores).

Mòdul 1 - Introducció a la comptabilitat

 • Concepte, definició i objectius de la comptabilitat. Els fets econòmics
 • Elements patrimonials: Bens, drets i obligacions
 • El Balanç de situació
 • Elements econòmics: Ingressos i despeses
 • El Compte de Resultats

 Mòdul 2 - El procés comptable.

 • El compte
 • El Pla General de Comptabilitat: quadre de comptes.
 • Teoria del càrrec i de l'abonament
 • Els llibres comptables
  • Major
  • Balanç de Comprovació
  • Compte de Resultats
  • Balanç de Situació

Mòdul 3- Tractament comptable de l'IGI

 • L'IGI com a impost indirecte sobre el consum final
 • Definició de l'IGI
 • Meritació de l'IGI
 • IGI Repercutit i IGI Suportat
 • Liquidació periòdica de l'IGI

 

DURADA

24 hores

 

PLACES

Màxim 20

 

 

COST

El curs és gratuït per als assistents.