·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada professional

Formació continuada professional


Destinataris: persones que treballen en algun dels sectors laborals presents a Andorra.

Finalitats:

· Oferir formació professional continuada al món empresarial i laboral andorrà en funció de les necessitats formatives detectades.

· Facilitar la formació al llarg de la vida de les persones adultes.

Certificació emesa: certificat d'assistència

Cursos:

 • Introducció a la fabricació digital (Nivell usuari fonamental de competència digital ciutadana)
 • Protegeix les teves dades personals
 • Tècniques per a un procés de venda eficaç.
 • Curs d'habilitació d'informador turístic d'Andorra (mòduls 2 i 3)
 • Curs d'habilitació d'informador turístic d'Andorra (mòduls 1, 4, 5, 6 i 7)
 • Certificat i signatura electrònica
 • Finances per a joves
 • El rol de l'administratiu en la gestió dels recursos humans
 • Emprendre en femení
 • Ciberseguretat: Protegeix les teves dades personals 
 • Iniciació a l'escriptura creativa: narrativa
 • Introducció a la Llengua de signes
 • Curs intensiu. Comptabilitat bàsica
 • Curs intensiu. Comptabilitat aprofundiment 
 • Curs intensiu. Desenvolupament web integral (Full Stack)
 • Curs intensiu. Aprèn a emprendre
 • Curs d'artesans de pedra seca: Nivell 1 - Construcció i fonamentació de murs de tanca
 • Curs d'artesans de pedra seca: Nivell 2 - Construcció de cabanes