·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada professional

Formació continuada professional


Destinataris: persones que treballen en algun dels sectors laborals presents a Andorra.

Finalitats:

· Oferir formació professional continuada al món empresarial i laboral andorrà en funció de les necessitats formatives detectades.

· Facilitar la formació al llarg de la vida de les persones adultes.

Certificació emesa: certificat d'assistència

Cursos:

  • Com esdevenir persones emprenedores.
  • Desenvolupament web integral (Full Stack).
  • Curs d'habilitació d'informador turístic d'Andorra. Mòduls 2 i 3.