·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada professional

Introducció a la fabricació digital (Nivell usuari fonamental de competència digital ciutadana)


INTRODUCCIÓ A LA FABRICACIÓ DIGITAL

(Nivell usuari fonamental de competència digital ciutadana)

 

DESTINATARIS

Ciutadania en general

REQUISITS

Residir legalment a Andorra.

Tenir un mínim de 18 anys en el moment de la inscripció.

Tenir un nivell de llengua catalana de comprensió oral i escrita i d'expressió oral i escrita suficient per poder participar activament.

PLACES

Màxim 10

INSCRIPCIONS

Del 9 de juny al 21 de juny del 2023.

 

COST

Curs gratuït.

CERTIFICACIÓ

Per obtenir el certificat del curs cal haver assistit almenys al 80% de les hores de la formació.

MODALITAT

Presencial

FORMADOR

Marc Martí, Fablab manager

CALENDARI

26, 27, 28 i 29 de juny del 2023, de 15:30 a 18:30 h.

DURADA

12 hores

METODOLOGIA

Es treballa a partir d'una metodologia activa i participativa.

OBJECTIU GENERAL

El curs té com a objectiu general conèixer que es la fabricació digital mitjançant impressió 3D, gravat i tall làser i tall de vinils 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

En finalitzar el curs, els assistents han de ser capaços de:

 • Conèixer conceptes de la impressió 3D
 • Saber utilitzar diferents tecnologies d'impressió 3D
 • Conèixer les diferents aplicacions de la impressió 3D
 • Tenir conceptes de la impressió 3D amb filament i amb resina
 • Conèixer les parts, estructura i funcionament d'una impressora 3D amb filament i d'una impressora de resina
 • Preparar el maquinari, el material i la programació per a la impressió 3D amb filament i per a la impressió 3D de resina
 • Mobilitzar conceptes del funcionament del làser de CO2
 • Tenir coneixements sobre el software de preparació del gravat o del tall amb làser
 • Tenir conceptes del funcionament del tallador de vinils

ESTRUCTURA DEL CURS

1. Què és la fabricació digital?

2. Impressió 3D

 • Què és la impressió 3D ?
 • Introducció a la impressió 3D de filament (FDM)
 • Introducció a la impressió 3D de resina (SLA)

 3. Tall amb làser

4. Tall de vinil