·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada professional

Tècniques per a un procés de venda eficaç


TÈCNIQUES PER A UN PROCÉS DE VENDA EFICAÇ

 

DESTINATARIS

Persones interessades en l'àmbit de la venda.

REQUISITS

Residir legalment a Andorra. tenir un mínim de 16 anys en el moment de la inscripció. Tenir un nivell de llengua catalana de comprensió oral i escrita i d'expressió oral i escrita suficient per poder participar activament al curs.

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Analitzar i comprendre els elements que intervenen en una presentació comercial.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

En finalitzar la formació, els assistents han de ser capaços de: 

  • Prendre consciència de la importància d'una bona comunicació i qualitat de servei en la funció d'atenció al client en un procés de venda al detall.
  • Adquirir habilitats tècniques que fomentin la venda complementària i/o substitutiva.
  • Mostrar una imatge professional davant els requeriments dels clients.

CONTINGUTS 

Per assolir les finalitats i els objectius esmentats, el curs s'ha estructurat com es detalla a continuació:

MÒDUL 1-   La relació amb el client

1.1- Qualitat de servei com a eina de diferenciació amb la competència      

1.2- Actitud positiva: contacte, confiança i rigor en el tracte amb les persones.                          

1.3- El rol de les competències emocionals i la seva influència en l'atenció i fidelització del client.

MÒDUL 2-   El rol i la funció específica del professional que es relaciona amb el client

2.1- Determinar els límits personals i funcionals a l'hora de garantir un tracte personalitzat.

2.2- Eines d'ancoratge amb el client: complir les promeses, aconsellar amb criteri i sorprendre'l.

2.3- La prevenció de conductes nocives canviant "problemes” per "solucions”.

MÒDUL 3-   Estratègies efectives i eficaces per a desenvolupar un procés de venda consultiva

3.1- Reforçar les tècniques i habilitats necessàries per argumentar amb èxit en una venda.

3.2- Capacitat d'adaptació a les tipologies de clients per cercar l'èxit en la venda.

3.3- El cross selling i/o venda substitutiva com element d'atenció personalitzada.

METODOLOGIA

Es tracta d'una metodologia activa i participativa d'acord amb els principis de la pedagogia d'adult.

Es combinaran les explicacions de continguts teòrics amb la pràctica dels continguts.

DIES I HORARIS

La formació s'ha dut a terme en dilluns, dimarts i dimecres, els dies  19, 20, 21, 26, 27 i 28 de juny del 2023, de les 9 a les 13 hores

DURADA

24 hores distribuïdes en 6 sessions de 4 hores.

INSCRIPCIONS

Del 7 al 15 de juny del 2023.

PLACES

Màxim 15. Són necessàries un mínim de 8 inscripcions per realitzar el curs.

COST

Formació gratuïta.

CERTIFICACIÓ

Les persones participants han d'assistir almenys al 80% de la durada total del curs. El 20% d'hores d'absència justificades és de 4h48.