·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

MATRÍCULES

MATRÍCULA


 

NOVES FORMACIONS

Inscripció del 26 de juny al 7 de setembre del 2023

M'HI INSCRIC

 

  • Preparació per a la prova de graduat en segona ensenyança per a candidats lliures (de l'11 de setembre al 23 de novembre del 2023) 
  • Diploma de ciències històriques i socials d'Andorra (de l'11 de setembre al 23 de novembre del 2023)
  • Preparació per a la prova d'accés a estudis d'ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys (del 18 de setembre del 2023 al 13 de juny del 2024)
  • Cursos de competència digital ciutadana (del 18 de setembre del 2023 a l'1 de febrer del 2024)
  • Cursos de comunicació i literatura (del 18 de setembre del 2023 a l'1 de febrer del 2024)
  • Cursos de coneixements d'Andorra (del 18 de setembre del 2023 a l'1 de febrer del 2024)
  • Cursos de ciències (del 18 de setembre del 2023 a l'1 de febrer del 2024)

 

Requisits

Màxim 16 places.

Mínim 4 inscrits per realitzar cada formació.

Tenir un mínim de 16 anys en el moment de realització del curs.

Tenir la nacionalitat andorrana, ser resident legalment a Andorra o ser transfronterer en actiu a Andorra.

Tenir un nivell de llengua catalana de comprensió oral i escrita i d'expressió oral i escrita suficient per poder participar actiavament al curs.

Curs gratuït.