·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

MATRÍCULES

MATRÍCULA


 

NOVES FORMACIONS

Inscripció del 13 al 25 d'octubre del 2023

M'HI INSCRIC

 

Calendari de realització dels diferents mòduls:

- Mòdul 1 Les bones pràctiques professionals: el saber, saber fer i saber estar d'un informador turístic (8 i 15 de novembre de 15 a 17.30)

- Mòdul 4 El medi natural d'Andorra (7 de novembre de 9 a 11 i d'11.30 a 14.30 i 8 de novembre de 9.30 a 11 i d'11.30 a 13)

- Mòdul 5 L'oferta i els productes turístics d'Andorra (Dies 10 i 20 de novembre de 9 a 12 i de 12.30 a 15.30)

- Mòdul 6  Disseny d'itineraris específics (Dies 16 i 17 de novembre de 9 a 11 i d'11.30 a 13.30)

- Mòdul 7 Tècniques de comunicació i dinamització de grups turístics (Dies 13, 14 i 15 de novembre de 9 a 14

- Mòdul 8  Curs de primers auxilis (Divendres 24 de novembre de 9 a 13 i de 14 a 18)

El mòdul 8 només el poden realitzar les persones que ja s'hagin inscrit i assistit a almenys dos dels altres mòduls.

 

 

Requisits

Màxim 20 places.

Mínim 8 inscrits per realitzar cada formació.

Tenir un mínim de 18 anys en el moment de realització del curs.

Tenir la nacionalitat andorrana, ser resident legalment a Andorra o ser transfronterer en actiu a Andorra.

Tenir un nivell de llengua catalana de comprensió oral i escrita i d'expressió oral i escrita suficient per poder participar actiavament al curs.

Curs gratuït.