·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

MATRÍCULES

MATRÍCULA OBERTA


BOOTCAMP. DESENVOLUPAMENT WEB INTEGRAL (FULL STACK)

M'HI INSCRIC

Les inscripcions estan obertes del 27 d'abril al 17 de maig del 2022.

Màxim 15 places, obertes al públic en general.

Hi haurà algunes places reservades per a persones inscrites al Servei d'Ocupació i per a alumnes provinents del batxillerat professional en sistemes i xarxes.

Són necessàries un mínim de 8 inscripcions per realitzar el curs.

REQUISITS

Cal uns coneixements mínims en llenguatge de programació o gestió de bases de dades:

  • Coneixements o estudis de qualsevol llenguatge de programació
  • Coneixements avançats d'ofimàtica: Access i/o Excel amb macros

Tenir la nacionalitat andorrana, ser resident legalment a Andorra o ser transfronterer en actiu a Andorra.

Tenir un mínim de 16 anys en el moment de la inscripció.

Tenir un nivell de llengua catalana de comprensió oral i d'expressió escrita suficient per poder realitzar les proves dels diferents mòduls i del projecte troncal.

No es poden inscriure al curs els treballadors de les empreses sòcies d'ACTINN.