·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Preparació de proves oficials

Preparació per a la prova d'Accés als estudis d'ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys


Si teniu més de 25 anys d'edat i cap titulació acadèmica que us permeti accedir a la universitat, ni podeu acreditar experiència laboral o professional, podeu accedir als ensenyaments universitaris oficials mitjançant la superació d'una prova d'accés adaptada. 

Àrees:

  • Català 
  • Filosofia
  • Matemàtiques
  • Sociologia
  • Llengua estrangera: Llengua anglesa, Llengua castellana o Llengua francesa

 

Marc Legal 

Decret 126/2023, del 15-3-2023, de regulació de la prova d'accés als estudis d'ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys.