·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Cursos d'art

La prehistňria a Andorra


Aquest curs té la finalitat d'introduir a l'alumne en el coneixement històricdes dels inicis de la humanitat, la prehistòria. Conèixer amb profunditat els jaciments del Principat. 

Continguts

  • Procés d'hominització.
  • El Paleolític.
  • El Neolític: els jaciments al Principat d'Andorra.

Objectius

  • Conèixer les característiques pròpies de la prehistòria a Andorra. Els seus jaciments