·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Cursos d'art

En temps de l'art romŕnic a Andorra


Objectius

  • El principal objectiu és el respecte i la valoració del patrimoni andorrà.
  • Aprendre els aspectes generals de l'arquitectura i pintura del preromànic i del romànic a partir de les esglésies del Principat.
  • Proporcionar als alumnes instruments per interpretar, construir i tenir una actitud oberta envers el seu entorn.

Continguts

  • Art preromànic.
  • Arquitectura romànica.
  • Escultura romànica.
  • Pintura romànica