·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Cursos de Comunicació

Francčs nivell A1 i A2

Vol aprendre francčs per motius professionals, per viatjar o només pel plaer d'aprendre

El CFLV ofereix cursos semestrals oberts per a nivell inicial (A1 i A2). Les classes s'imparteixen a raó de dues vegades a la setmana (3 hores lectives setmanals).

Les persones que s’inscriuen per primera vegada en un curs de llengües han de fer un test de nivell. El CFLV els informarà del dia i l’hora un cop feta la inscripció.

Descripció breu

Els cursos de nivell de francès A1 i A2 tenen per finalitat que l'estudiant pugui comunicar-se en situacions properes i habituals, relacionades amb la vida quotidiana i amb el seu àmbit laboral

 

Objectius

 • Comunicar en tot tipus de situacions de la vida quotidiana (orals i escrites)
 • Interactuar en una situació molt bàsica de conversa
 • Adquirir estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de la llengua francesa 
 • Desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i la interculturalitat
 • Conèixer la cultura francòfona a través de textos, reportatges, obres de teatre, pel·lícules i exposicions en funció de l'oferta cultural.
   

 Continguts

 • Expressions quotidianes socialitzadores, informatives, expressives i valoratives 
 • Lèxic bàsic
 • Estructures gramaticals inicials
 • Cultura francòfona

 

Temporització:

 • Durada: 48 hores
 • 2 sessions setmanals d'1h i 30 minuts

 

Dia

 • En funció del nivell. Consultar horaris a l'apartat horaris dels cursos. 

 

M'HI INSCRIC