·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Cursos de Comunicació

Grup de conversa en anglčs


 

Els cursos de conversa d'anglès tenen per finalitat que l'estudiant pugui progressar en l'àmbit de la comunicació oral tot millorant  la seva fluïdesa a través d'activitats variades adaptades als seus interessos.

Les persones que s’inscriuen per primera vegada en un curs de llengües han de fer un test de nivell. El CFLV els informarà del dia i l’hora un cop feta la inscripció.

Objectius

 • Comunicar en tot tipus de situacions de la vida quotidiana
 • Interactuar en  situacions bàsiques de conversa
 • Adquirir estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de la llengua anglesa
 • Desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i la interculturalitat
 • Conèixer la cultura anglòfona a través de textos, reportatges, obres de teatre, pel·lícules i exposicions en funció de l'oferta cultural

 

Continguts 

 • Expressions quotidianes,  socialitzadores, informatives, expressives i valoratives
 • Lèxic relacionat amb l'expressió d'opinions, la justificació d'idees i l'intercanvi d'informació
 • Estructures gramaticals relacionades amb l'expressió d'opinions, la justificació d'idees i l'intercanvi d'informació
 • Estratègies d'aprenentatge i integració de patrons de pronúncia
 • Cultura anglòfona

 

Temporització:

 • Durada: 24 hores
 • 1 sessió setmanal d'1 hora i 30 minuts

 

Dia

 • Grup A: dimarts de 17.15 a 18.45h

 • Grup B: dimecres de 17.15 a 18.45h

 • En funció del nivell. Consultar horaris a l'apartat horaris dels cursos. 

 

 

M'HI INSCRIC