·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Cursos de Comunicació

Lectoescriptura


Els cursos de Lectoescriptura tenen per finalitat que l'estudiant pugui alfabetitzar-se en català a partir de l'adquisició dels mecanismes fonamentals de la lectura i l'escriptura i participar en la comunitat lingüística i cultural andorrana

 

Objectius

 • Comprendre i utilitzar expressions quotidianes i frases que permetin satisfer les necessitats comunicatives immediates en català
 • Identificar les grafies i fonemes de l'alfabet català
 • Llegir petits textos quotidians
 • Produir missatges breus d'ús quotidià per escrit
 • Desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i la interculturalitat.
 • Conèixer la cultura andorrana a través de diferents suports i visites culturals.

   

Continguts

 • Les lletres i fonemes de l'alfabet
 • Síl·labes directes, inverses i travades
 • Paraules generadores i frases senzilles
 • Vocabularis i expressió d'àmbits temàtics
 • Cultura andorrana

   

   

  Temporització:

  • Durada: 48 hores
  • 2 sessions setmanals d'1 hora i 30 minuts

   

  Dia

  • Dilluns, dimarts i dimecres de 17.15 a 18.45h

   

  M'HI INSCRIC