·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

El nostre centre

interior del centre

Histňria del centre


L'any 1993, s'aprova la Llei qualificada d'educació que desenvolupa el dret de tota persona a l'educació, dret que la Constitució reconeix amb el caràcter de fonamental i estableix el dret dels adults a l'educació bàsica a través d'un sistema de formació d'adults.

Un any després, el 1994, la Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà, garanteix la formació permanent per a adults que es defineix com l'oferta permanent d'una educació bàsica que garanteix la igualtat d'oportunitats educatives, l'ampliació de la qualificació personal i la formació en els elements culturals propis i específics de la societat andorrana, i en destaca la tasca integradora i cívica.

El curs escolar 97-98, es crea el Centre d'educació bàsica d'adults (CEBA) i es comencen a impartir les primeres classes que se centren en 3 grans àmbits: la formació bàsica, la preparació per al graduat en segona ensenyança i la formació a nivell de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC). En aquell moment, el CEBA s'ubica a les dependències de Prada Casadet, a Andorra la Vella.

 L'any 2007, el CEBA es trasllada físicament a Aixovall, al Centre de Formació, que acull un nombre important de serveis educatius dependents del Ministeri encarregat de l'educació.

El curs escolar 2017-2018, amb l'objectiu d'ampliar l'oferta educativa i la formació contínua, el CEBA fa un pas endavant i esdevé el Centre de formació d'adults (CFA).

El curs 2020-2021, el centre canvia de nom i passa a anomenar-se Centre de Formació al Llarg de la Vida (CFLV) i incorpora la formació continuada professional mitjançant la qual, ofereix formacions que permeten l'actualització i la capacitació de coneixements i competències professionals en els diferents àmbits professionals presents a Andorra.

Actualment al CFLV es desenvolupen quatre grans  àmbits de formació:

  • les formacions instrumentals (lectoescriptura, matemàtiques inicials, català inicial…)
  • les formacions permanents centrades en diversos àmbits com l'art, les ciències, la comunicació, les TIC i molt especialment en cursos centrats en Andorra i l'especificitat andorrana.
  • les formacions de cursos de preparació per a proves oficials i diplomes:  graduat de segona ensenyança (GSE) per a candidats lliures, prova d'accés a estudis superiors per a persones més grans de 25 anys i el diploma de ciències humanes i socials d'Andorra que permet l'accés a la nacionalitat andorrana.
  • les formacions continuades professionals d'actualització i capacitació en diferents àmbit professionals.

A més, desenvolupa un seguit de projectes transversals: revista, mostra fotogràfica, concurs de curts, cine-fòrum…

Actualment, el CFLV s'ubica al centre d'Andorra la Vella, a l'edifici de les Columnes, Av. Tarragona, 58-70 (al costat del Parc Central)