·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

El nostre centre

Qui som?


El Centre de Formació al Llarg de la Vida (CFLV) és un centre públic del sistema educatiu andorrà que té com a finalitat proporcionar, a les persones adultes, la formació al llarg de la vida.

El CFLV proporciona oportunitats educatives i de desenvolupament personal als individus, a partir dels 16 anys, que vulguin continuar aprenent més enllà de l'educació formal obligatòria o que necessitin adquirir noves competències, noves habilitats i nous coneixements en diferents etapes de la vida.

El CFLV té un compromís amb la diversitat, la inclusió i la millora contínua de l'aprenentatge al llarg de la vida. 

Les necessitats formatives de les persones adultes són diverses i per això el CFLV ofereix un ampli ventall de cursos adaptats a les diferents necessitas i nivells inicials: 

 • Cursos de preparació per a les proves oficials:
  • Graduat en segona ensenyança per a candidats lliures 
  • Prova d'accés als estudis d'ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys 
 • Diploma de ciències humanes i socials que permet, entre altres coses, l'accés a la nacionalitat andorrana
 • Aprenentatges instrumentals
 • Formacions per adquirir i ampliar coneixements en els àmbits següents:
  • Art
  • Ciències
  • Comunicació
  • Coneixements d'Andorra
  • Medi natural d'Andorra
  • Tecnologies de la informació i la comunicació
 • Formacions que permeten l'actualització i la capacitació en els diferents àmbits professionals presents a Andorra.

 

La majoria de cursos de formació continuada general i de preparació a les proves oficials es fan principalment en horari de tarda / vespre / nit en la franja compresa entre les 15.30 h a les 22.30 h.

Les formacions professionals continuades professionals s'imparteixen, en horari diürn, des de les 9 a les 21 hores.

Per inscriure's, cal ser major de 16 anys. Ser andorrà o resident o tenir un permís d'estudis.

En alguns itineraris es fa una valoració per fixar el recorregut formatiu individual de cada persona.

Totes les formacions són gratuïtes ja que són finançades pel Govern d'Andorra.

Actualment, l'alumnat del CFLV té entre 16 i 86 anys.