·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

El nostre centre

Els nostres valors


El Centre de Formació al Llarg de la Vida (CFLV) ofereix programes i cursos d'aprenentatge per a persones adultes al llarg de la seva vida.

El CFLV té com a finalitat proporcionar oportunitats educatives i desenvolupament personal als individus, a partir dels 16 anys,  que vulguin continuar aprenent més enllà de l'educació formal obligatòria o que necessitin adquirir noves competències, habilitats i coneixements a diferents etapes de la seva vida.

El CFLV té un compromís amb la diversitat, la inclusió de les persones i la millora continuada de l'aprenentatge al llarg de la vida.

 

Els nostres principals valors són els següents:

 Accés a la formació: Promoure que la formació sigui accessible per a persones de diferents edats, orígens o qualsevol altra condició personal o social.

Inclusió: Fomentar un entorn educatiu acollidor i inclusiu on es reconeguin i valorin la diversitat de les experiències i perspectives dels estudiants adults.

Desenvolupament personal: Promoure el creixement personal i el desenvolupament de les habilitats necessàries per afrontar els reptes individuals i de la comunitat.

Intergeneració: Fomentar i promoure la col·laboració i l'ensenyament /aprenentatge entre persones de diferents edats al CFLV.

Innovació: Mantenir-se actualitzat amb les tendències educatives i adoptar pràctiques innovadores per millorar la qualitat de la formació proposada.

Flexibilitat: Oferir programes, cursos i horaris flexibles que s'ajustin a les necessitats dels estudiants adults per afavorir la conciliació familiar i laboral.

Suport: Proporcionar serveis de suport acadèmic, orientació i assessorament a càrrec de l'equip de professionals del centre per ajudar els estudiants a assolir els seus objectius formatius, personals i professionals.

Significativitat: Assegurar que els aprenentatges dels cursos siguin significatius per als estudiants adults i que estiguin relacionats amb les seves experiències i fites personals i professionals.

Sostenibilitat: Integrar pràctiques sostenibles, socials i econòmiques responsables amb el medi ambient.

Col·laboració: Afavorir la col·laboració amb altres institucions, comunitats educatives i culturals així com amb el teixit associatiu i empresarial per enriquir l'oferta educativa i facilitar oportunitats de xarxa i treball.

Pertinença: Vetllar perquè l'alumnat s'identifiqui amb els valors i la cultura del centre i fomentar la seva participació.

Amistat: Potenciar el valor de l'amistat per contribuir al creixement personal i social dels individus.