·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació instrumental

Catalą inicial 2


 

Vols aprendre a adaptar-te amb fluïdesa a les diferents situacions comunicatives tant en l'oral com en l'escrit en català? Vols ampliar els teus recursos en l'escrit?

El CFLV t'ofereix aquest curs de modalitat semestral d'una sessió setmanal.

 

Objectius

  • Ampliar el camp d'acció en català a àmbits nous tot consolidant les habilitats orals, d'escoltar i parlar amb un llenguatge que s'adapti a la situació comunicativa.
  • Descriure, de manera senzilla, experiències, aspectes del propi bagatge cultural i de l'entorn immediat, en relació amb les  necessitats immediates.
  • Escriure textos breus en varietat estàndard sobre l'entorn quotidià i l'entorn d'aprenentatge.

 

Continguts

  • Vocabularis sobre l'habitatge i lloc de residència, activitats i relacions professionals, temps lliure i entreteniments, viatges i trasllats, salut, serveis públics o privats, condicions atmosfèriques...
  • Comprensió de les idees principals d'una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l'oci, temes d'actualitat, noticies...
  • Morfologia: flexió de gènere i nombre, sufixos de derivació, quantitatius indefinits, numerals cardinals i ordinals, partitius, comparatius, verbs regulars mode indicatiu i verbs irregulars (néixer, córrer, saber, voler, ser, veure, anar, fer, estar, poder, tenir, conèixer, omplir, obrir, tossir...) preposicions i conjuncions.