·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació instrumental

Catalą inicial 3


Vols expressar-te amb més fluïdesa tant en l'oral com en l'escrit en català? Vols ampliar els teus recursos lèxics?

El CFLV t'ofereix aquest curs de modalitat semestral d'una sessió setmanal.

 

Objectius

  • Ser capaç de participar en converses d'ús social i quotidià elemental amb certa fluïdesa i correcció.
  • Ser capaç d'escriure textos elementals d'ús quotidià amb certa fluïdesa i correcció.

 

Continguts

  • Adquisició de recursos lingüístics (lèxics i gramaticals) d'ús col·loquial o de formalitat mitjana.
  • Participació en activitats de conversa i de debat elemental.
  • Escriptura de textos breus (descriptius, narratius, augmentatius i formals) d'àmbit personal i laboral, amb certa correcció ortogràfica.