·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada general

Castellà

Castellà

Vols aprendre castellà per motius professionals, per viatjar o només pel plaer d'aprendre?

El CFLV ofereix cursos semestrals oberts per a nivell inicial (A1 i A2). Les classes s'imparteixen a raó de dues vegades a la setmana (3 hores lectives setmanals).

 

Objectius

  • Ser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes i frases molt senzilles que li permetin satisfer les primeres necessitats comunicatives.
  • Ser capaç d'interactuar en una situació molt bàsica de conversa.

Continguts nivell A1-1

  • Ús d'expressions quotidianes socialitzadores, informatives, expressives i valoratives, inductives o metalingüístiques.
  • Ús de diversos patrons discursius molt clars i pautats.
  • Ús del lèxic i de l'estructura gramatical inicial.

Llibre: ELE, Curso de espanyol, A1 SGEL, ISBN 978-84-9778-953-0