·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada general

Francès

Francès

Vols aprendre francès per motius professionals, per viatjar o només pel plaer d'aprendre?

El CFLV ofereix cursos semestrals oberts per a nivell inicial (A1 i A2). Les classes s'imparteixen a raó de dues vegades a la setmana (3 hores lectives setmanals).

 

Objectius

 •  Preparar l'alumnat per emprar l'idioma en tot tipus de situacions de la vida quotidiana (orals i escrites).
 • Adquirir estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de la llengua francesa.
 • Desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística.

El curs de nivell A1 es divideix en dos semestres : A1.1 i A1.2.

Continguts A1.1

 • Pronoms personals.
 • Verbs del primer grup (-er) al present de l'indicatiu.
 • Verb s'appeler al present de l'indicatiu.
 • La negació.
 • Preposicions i noms de països i ciutats.
 • Estructura de les frases interrogatives.
 • Adjectius demostratius.
 • Donar el seu punt de vista.

Llibre de text : Entre nous (Tout en un) número 1.  Éditions Maisons du monde.  ISBN : 978 -  848 – 443 – 918 - 9

Continguts A1.2

 • Verbs pronominals.
 • El passé composé amb l'auxiliar avoir i être.
 • Els marcadors temporals dels passat.
 • Els acords dels adjectius de color.
 • Els adverbis.
 • El futur pròxim.

Llibre de text : Entre nous (Tout en un) número 1.  Éditions Maisons du monde.  ISBN : 978 -  848 – 443 – 918 - 9

El curs de nivell A2 també es divideix en dos semestres : A2.1 i A2.2.

Continguts A2.1

 • El passé composé.
 • La negació de les frases al passé composé.
 • Els comparatius i superlatius.
 • Preposicions de llocs.
 • L'imparfait de l'indicatif.
 • Els adjectius i els pronoms indefinits.
 • L'oposició entre el passé composé i imparfait.

Llibre de text :  Entre nous (Tout en un) número 2.  Éditions Maisons du monde.  ISBN : 978 -  848 - 443 - 927 – 1

Continguts A2.2

 •  L'imperatiu.
 • Futur de l'indicatiu.
 • Expressions d'hipòtesis.
 • Expressions impersonals de l'obligació i prohibició.
 • Adverbis terminats en -ment.

Llibre de text :  Entre nous (Tout en un) número 2.  Éditions Maisons du monde.  ISBN : 978 -  848 - 443 - 927 – 1