·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada general

Gestió de dades amb full d'excel 2

Gestió de dades amb full de càlcul Excel 2


Si ens trobem en aquest punt, el que necessitem és una especialització. El que ara volem és treure tot el rendiment possible a l´Excel.

Així, doncs, aquest curs permet desenvolupar i dominar les funcions avançades de les aplicacions de full de càlcul, permetent produir informes més sofisticats i dur a terme càlculs estadístics i matemàtics complexos. Aquestes habilitats possibilitaran estalviar temps i augmentar la productivitat en la realització de les tasques.

 

Objectius

 • Conèixer i fer servir les funcions en cada cas
 • Conèixer i aplicar les taules dinàmiques
 • Crear gràfics
 • Altres usos

Continguts

Les Funcions en Microsoft Excel

 • Les funcions de recerca i referència            · Les funcions estadístiques
 • Les funcions lògiques                                · Les funcions matemàtiques
 • Les funcions de text                                  · Les funcions financeres
 • Les funcions de data i hora                        · Les funcions de bases de dades
 • Les funcions d'informació                          · Exemples pràctics

Taules i taules dinàmiques

 • Introducció a les taules                            · Introducció a les taules dinàmiques
 • Origen de les dades                                 · Elaborar una taula dinàmica
 • Elaborar una taula                                   · Disseny de taules dinàmiques
 • Filtrar taules                                           · Crear i modificar una taula dinàmica
 • Format de valors d'una taula                    · Filtrar taules dinàmiques
 • Camps calculats                                      · Gràfics dinàmics
 • Altres funcionalitats                                 ·  Format de valors d'una taula dinàmica

Gestió de la informació                                            Gràfics en Excel

 • Introducció de dades                                               · Tipus de gràfics
 • Ordenar i filtrar dades                                             · Creació de gràfics
 • Altres funcionalitats                                                · Altres funcionalitats del gràfics
 • Creació de panels de control (Dashboard)

 

Temporització

 • 1 sessió setmanal de 1h i 45 minuts
 • Durda del curs: 25 hores