·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada general

Gestió de fitxers 1

Gestió de fitxers 1 (Nivell usuari fonamental)


Descripció breu

Aquest curs està enfocat a la iniciació en l'àmbit informàtic i posa a l'abast de l'alumnat els aspectes més bàsics i rudimentaris en l'ús d'un ordinador. Establirem quins són els conceptes i habilitats essencials relacionades amb l'ús de dispositius, la creació i administració d'arxius, la xarxa Internet i la seguretat d'informació.

Crear una base de coneixement ferma i acumular petits èxits ens donarà la confiança necessària per esdevenir usuaris del món digital actual.

 

Competències

C1.1

C1.2

C1.3

C2.2

C2.4

C2.5

C3.1

C3.2

C4.2

C4.3

C5.1

C5.4

 

Continguts

  • L'escriptori.
  • L'explorador de Windows. El magatzem de l'ordinador
  • La barra de tasques.
  • Aspecte i ús de les carpetes, les icones i les finestres.
  • La Paperera de reciclatge.
  • Els Usuaris d'un equip informàtic en Windows.
  • Navegació per la Internet.
  • Aspectes de seguretat:
  • De l'ordinador personal.
  • De les dades persona

 

Temporització

Una sessió a la setmana d'1.45 hores