·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada general

Física

Física


Destinataris

Tota persona interessada en ampliar/actualitzar els seus coneixements en ciències físiques pre-universitàries.

 

Descripció breu

El curs té com a objectiu general adquirir, refrescar, actualitzar, completar o ampliar els seus coneixements i aptituds en ciències físiques.

 

Objectiu general

Revisar/ actualitzar el domini dels recursos de la física propis del nivell de batxillerat

 

Continguts

1- física clàssica:

  • la física ondulatòria ( òptica i acústica)
  • la mecànica ( moviments (cinemàtica), i interaccions mecàniques sobre la base de forces o camps ( dinàmica)
  • l’electromagnetisme
  • la termodinàmica amb l’estudi de l’energia, transferència, conservació i dissipació de l’energia.

2-física moderna:

  • iniciació a l’estudi de la relativitat, la quàntica i física nuclear i de partícules

 

Coneixements previs

És recomanable tenir assolits els continguts matemàtics i de ciències físiques de l’educació secundària obligatòria (o un nivell equivalent).

Si no disposeu del títol de graduat en segona ensenyança (GSE), el centre us ofereix el Curs de preparació per a la prova de GSE per a candidats lliures.