·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada general

Club de la lectura

Club de lectura


 

Objectius

  • Realitzar l'activitat pròpia d'un Club de lectura des d'una vessant lúdica i amena, amb una dinàmica de lectura de fragments setmanals.
  • Aprofundir dins l'univers propi de l'autor: lèxic, context sociocultural i històric escollit i especialment, dins l'àmbit literari.

Continguts

  • Lectura a partir de fragments setmanals de diferents novel·les.
  • Identificació del lèxic propi de l'autor/a.
  • Identificació del context històric i sociocultural de la novel·la amb suport audiovisual.
  • Anàlisi de la vessant literària de l'obra: recursos i simbolisme.
  • Activitats de debat i reflexió.
  • Activitat final de cada novel·la des de l'àmbit plàstic o lúdic: trobades amb l'autor, escape rooms, atrapasomnis,...