·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada general

Cursos de Formació continuada general


M'HI INSCRIC

CURSOS DE COMPETÈNCIA DIGITAL CIUTADANA

 • Gestió de fitxers 1 (Nivell usuari fonamental)
 • Gestió de fitxers 2 (Nivell usuari fonamental)
 • Gestió de fitxers 3 (Nivell usuari fonamental)
 • Tractament de text 1 (Nivell usuari fonamental)
 • Tractament de text 2 (Nivell usuari fonamental)
 • Tractament de text 3 (Nivell usuari fonamental)
 • Gestió de dades amb full de càlcul 1 (Nivell usuari fonamental)
 • Gestió de dades amb full de càlcul 2 (Nivell usuari fonamental)
 • Gestió de dades amb full de càlcul 3 (Nivell usuari intermedi)
 • Presentació de continguts (Nivell usuari fonamental)
 • Intel·ligència artificial per a tothom

CURSOS DE COMUNICACIÓ I LITERATURA

 • Anglès, nivell A1.1
 • Anglès, nivell A1.2
 • Anglès, nivell A2.1
 • Anglès, nivell A2.2
 • Grup de conversa en anglès
 • Francès, nivell A1.1
 • Francès, nivell A1.2
 • Francès, nivell A2.1
 • Francès, nivell A2.2
 • Castellà, nivell A1.1
 • Castellà, nivell A1.2
 • Castellà, nivell A2.1
 • Castellà, nivell A2.2
 • Club de lectura

CURSOS D'HUMANITATS I CONEIXEMENTS D'ANDORRA

 • Recorregut per l'Andorra de l'ahir i de l'avui
 • Introducció a l'antropologia

 CURSOS DE CIÈNCIES

 • Matemàtiques avançades 1
 • Matemàtiques avançades 2
 • Probabilitat i estadística
 • Educació per a la salut
 • La dona i les matemàtiques al llarg de la història

 

 


Arxius: