·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada general

Tractament de text amb word 1

Tractament de text amb Word 1 (Nivell usuari fonamental)


Aquest curs permet als alumnes demostrar l'habilitat en l'ús d'una aplicació com és el processador de text per dur a terme tasques diàries associades amb la creació, format i acabat de documents petits, com ara cartes i altres documents de text d'ús quotidià.

 

Objectius

 • Conèixer els serveis i les funcions bàsiques que ofereix el programa per al tractament de textos Microsoft Word.
 • Aplicar les utilitats del Microsoft Word per crear, editar, imprimir i guardar documents de text.

Continguts

 • Presentació del processador de textos Microsoft Word.
 • Principals possibilitats i funcions.
 • Format de tipus de lletra i de paràgraf.
 • Format de pàgina: marges, paginació, capçalera, peu de pàgina.
 • Selecció, còpia i supressió d'un bloc de text.
 • Gestió d'arxius.
 • Taules.
 • Correcció ortogràfica

Temporització

 • 1 sessió setmanal de 1h i 45 minuts
 • 25 hores