·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada general

Català

Català inicial nivells 1, 2 i 3


 

Vols expressar-te en català en els àmbits d'ús quotidià del teu entorn immediat?

El CFLV t'ofereix aquest curs de modalitat semestral de dues sessions setmanals.

Objectius

  • Comprendre i utilitzar oralment i per escrit expressions quotidianes i frases senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats en àmbits comunicatius i sobre temes molt propers.
  • Tenir un control limitat d'alguns aspectes lingüístics que li permetin satisfer les necessitats comunicatives quotidianes.
  • Adquirir un repertori d'expressions i vocabulari referents al seu entorn immediat.

 

Continguts

  • Vocabularis bàsics sobre l'entorn immediat: les persones, els llocs, la casa i l'entorn, la feina, el menjar, la salut, serveis, el lleure...
  • Estructures referents als usos lingüístics més freqüents o més representatius en relació als vocabularis treballats. 
  • Morfologia del nom, adjectiu, verb (present d'indicatiu, futur i condicional) adverbis (temporals, de manera, de quantitat, afirmatius i negatius, d'ordre, de lloc de freqüència...), els determinants, els numerals, pronoms forts i les preposicions.