·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada general

Presentació de continguts amb Canva

Presentació de continguts amb CANVA (Nivell usuari fonamental)


Descripció breu

Aquest curs pretén posar a l'abast de l'alumnat una eina de disseny gràfic gratuïta, intuïtiva i amb molts recursos.

No cal tenir coneixements previs ni de disseny ni d'informàtica.

 

Competències

C3.1. Desenvolupar continguts digitals

C3.2. Integrar i reelaborar continguts digitals

C5.1 Resoldre problemes tècnics

C5.2 Identificar les necessitats i les respostes tecnològiques

C5.3 Crear mitjançant la tecnologia digital

C5.4 Identificar llacunes en les competències digitals

 

Continguts

Creació bàsica d'una presentació animada.

Aplicacions per crear continguts multimèdia rellevants. 

Eines i edició bàsica d'un vídeo.

Eines i edició bàsica de tríptics.

Utilització bàsica dels bancs d'imatges disponibles a Internet.

Utilització bàsica d'eines i tecnologies digitals per crear coneixement i innovar processos i productes.

Participació individual i col·lectiva en el processament cognitiu bàsic per comprendre i resoldre problemes conceptuals i situacions problemàtiques en entorns digitals.

 

Temporització

Una sessió a la setmana d'1.45 hores

 

 

 

Durada

25 hores