·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada general

La dona en la iconografia medieval


M'HI INSCRIC

Objectius

  • Conèixer els aspectes del pensament clàssic que determinen l'opacitat i el menyspreu cap a  la figura de la dona des del període greco-romà fins al segle XIV.
  • Conèixer com la iconografia ha estat un dels artífexs de la desvalorització premeditada de les dones a la història.

Continguts

  • Visió de la dona al món de la filosofia i la teologia: Plató(s.V-IV aC), Aristòtil (s.IV aC) St. Jeroni d'Estridó (s.IV dC), St. Agustí d'Hipona (s.IV-V dC), Escolàstica Albert Magne (s.XIII dC), Sant Tomàs d'Aquino (s.XIII), Ramon Llull (s.XIII-XIV)...
  • La dona a l'època grega i romana.
  • La dona durant l'alta edat mitjana: segle V a l'any 1000 (segle XI): Iconografia.
  • La dona durant la baixa edat mitjana: segle XI al segle XIV: Iconografia romànica i iconografia als salteris Lutrell, Tacuinum Sanitatis...