·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada general

Edició de vídeo


Demostrar l'habilitat en l'ús d'una aplicació d'edició de vídeo per tal d'entendre els paràmetres del llenguatge audiovisual com a complement de les tecnologies de la informació i la comunicació TIC.

Cal dir, també, que aquest curs està dissenyat per als alumnes que desitgin crear vídeos i/o presentacions efectives i d'alt impacte utilitzant característiques avançades i per als que necessitin demostrar les seves habilitats en aquesta àrea. El curs inclou característiques avançades en l'edició de vídeo que permetran als alumnes a utilitzar l'aplicació a la seva màxima capacitat, així com plantejar i dissenyar continguts de vídeo més efectius i amb major impacte.

Objectius

 • Conèixer les característiques del format de vídeo
 • Conèixer els codis i les estructures narratives del llenguatge audiovisual.
 • Definir les característiques del llenguatge audiovisual procurant seguir un guió preestablert.
 • Conèixer i aplicar els diferents aspectes tècnics del llenguatge audiovisual (plans, so, titulació...)
 • Diferenciar tipus de produccions i formats d'exportació.
 • Aprendre a desenvolupar projectes audiovisuals: plantejaments, guió, enregistraments, edició, publicació.
 • Ser capaç de realitzar, també,  un rodatge amb la càmera d'un telèfon mòbil.
 • Investigar el procés de distribució dels diferents formats de vídeo.

Continguts

 • La comunicació audiovisual i la competència comunicativa.
 • Ús del vídeo digital en diferents àmbits (entreteniment, diversió, esplai ...) educativa.
 • El llenguatge audiovisual.
 • El vídeo digital: Enregistraments, edició i publicació.
 • El vídeo com a motor de noves pràctiques comunicatives del nostre entorn.

Temporització

 • 1 sessió setmanal de 1h i 45 minuts
 • 20 hores

Metodologia

Sessions pràctiques amb 1 equip informàtic per alumne/a.

El docent s'encarregarà que la relació entre les pràctiques realitzades i el marc teòric que les sustenta es treballi de manera implícita en les activitats, fomentant que l'alumnat pugui extreure les seves pròpies reflexions i conclusions sobre els continguts treballats.