·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada general

Educació per a la salut


 

En esdevenir adults les persones mostrem molt d'interès en aquells aspectes de la nostra salut que fan possible que el nostre dia a dia sigui més agradable o, com a mínim, menys desagradable.

En l'actualitat tothom pot disposar de moltíssima informació sobre aquest àmbit però sovint ens confon i de vegades pot portar-nos a errors o a falsedats.

Dividirem la salut en 3 pilars fonamentals, posarem en comú el que sabem i descobrirem coses que ens faran més fàcil ser responsables de la pròpia salut.

Objectius

  • Estar en possessió d'informació bàsica i veraç sobre la salut
  • Atrevir-se a planificar correctament la pròpia alimentació i adoptar un estil de vida actiu i dinàmic
  • Valorar la repercussió dels bons hàbits de salut en el nostre dia a dia

Continguts

  • Què mengem? Els nutrients i l'aprofitament que en fem.
  • L'aparell digestiu
  • Ens movem prou? Els beneficis i els riscos de l'activitat física
  • L'aparell locomotor i l'estreta relació que té amb el cervell
  • El benestar psicològic i emocional

Metodologia

Les sessions de classe combinaran exposicions orals dels temes que seran sotmeses a debat entre els assistents amb l'objectiu de contrastar la informació que tenim amb la realitat. En cada sessió es realitzaran activitats per reforçar aquests conceptes

Durada

1 sessió setmanal de 1h i 45 minuts. Total 30 hores