·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada general

Iniciació al Windows


Guanyar en petites experiències positives fa que perdem la por a allò que desconeixem.

Aquest curs està enfocat a la iniciació en l'àmbit informàtic, posant a l'abast de l'alumnat els aspectes més bàsics i rudimentaris en l'ús d'un ordinador amb la intenció d'acumular la major quantitat  d'experiència. Així, s'estableixen els conceptes i habilitats essencials relacionades amb l'ús de dispositius, creació i administració d'arxius, xarxes i seguretat d'informació.

Objectius

 • Ser conscients de la importància de la informàtica en la societat de la informació i de la comunicació.
 • Distingir els diferents components de l'ordinador.
 • Conèixer la base del sistema operatiu Windows.
 • Crear, moure i copiar fitxers i carpetes.
 • Fer una cerca de carpeta o fitxer.
 • Utilitzar les eines bàsiques multimèdia.
 • Connectar-se i navegar per Internet.
 • Escriure, aplicar formats i desar textos amb Word.
 • Emprar les eines de dibuix i edició de Paint.

 Continguts

 • Els components de l'ordinador (maquinari): la base, la pantalla, el teclat, el ratolí.
 • El sistema operatiu Windows.
 • L'escriptori.
 • L'explorador de Windows.
 • La barra de tasques.
 • Carpetes multimèdia.
 • Les icones i els accessos directes.
 • La Paperera de reciclatge.
 • Les finestres : el meu PC, la barra de títol, la barra de menús, la barra d'eines.
 • Els Usuaris en Windows.
 • El menú Inici · Manteniment.
 • Propietats de la pantalla · Xarxes.
 • El taulell de control · Ajut i assistència tècnica.
 • El taulell de control · Accessibilitat.
 • Aspectes de seguretat.

Temporització

 • 1 sessió setmanal de 1h i 45 minuts
 • 20 hores

Metodologia

Sessions pràctiques amb 1 equip informàtic per alumne/a.

El docent s'encarregarà que la relació entre les pràctiques realitzades i el marc teòric que les sustenta, es treballi de manera implícita en les activitats, fomentant que l'alumnat pugui extreure les seves pròpies reflexions i conclusions sobre els continguts treballats.