·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada general

Introducció a Internet i al correu electrònic


Aquest curs  estableix els conceptes i habilitats essencials per a la navegació per la web, recerca efectiva d'informació, comunicació en línia i correu electrònic.

Objectius

Internet

 • Adquirir les estratègies de cerca, localització, identificació i recursos disponibles a través d'internet.
 • Familiaritzar-se amb els elements que intervenen en  el procés de cerca d'informació.
 • Conèixer les característiques principals dels llenguatges d'interrogació controlats.
 • Establir criteris per a l'elecció d'un llenguatge en funció de la recerca.
 • Conèixer els diferents tipus de fonts d'informació, saber distingir les característiques de cadascun d'ells i saber seleccionar les fonts d'informació més adequades per a cada cerca.
 • Adquirir criteris per a avaluar i escollir les fonts d'informació adients a cada consulta.
 • Obtenir una panoràmica general de les fonts d'informació més importants accessibles per Internet en diferents àmbits.
 • Tractar la informació trobada/recuperada.

Correu electrònic

 • Accedir a diferents servidors de correu web.
 • Conèixer les diferents parts de la interfície de Gmail.
 • Consultar els correus entrants.
 • Editar correus.
 • Eliminar correus
 • Gestionar el correu utilitzant els diferents serveis o apartats de Gmail.
 • Utilitzar i gestionar l'apartat de contactes / agenda.
 • Enviament de correu a un contacte.
 • Enviament de correu a més d'un contacte (enviament massiu).
 • Utilitzar les opcions d'enviament amb copia d'adreces i/o adreces ocultes

Continguts

Internet

 • Internet: Història i serveis que ofereix aquesta eina.
 • Societat de la informació.
 • Exploradors. Parts d'una finestra de l'explorador.
 • La carpeta favorits: utilitats.
 • La cerca a Internet.

Correu electrònic

 • El correu electrònic.
 • El correu web.
 • Els servidors de correus.
 • Les adreces de correu.
 • El correu gmail (característiques).
 • L'agenda de correu / els contactes (gestió).
 • Les opcions Cc i Cco (carbon copy).

Temporització

 • 1 sessió setmanal de 1h i 45 minuts.
 • 30 hores.

Metodologia

Sessions pràctiques amb 1 equip informàtic per alumne/a.

El docent s'encarregarà que la relació entre les pràctiques realitzades i el marc teòric que les sustenta, es treballi de manera implícita en les activitats, fomentant que l'alumnat pugui extreure les seves pròpies reflexions i conclusions sobre els continguts treballats.