·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada general

L'art paleocristià i preromànic


M'HI INSCRIC

Continguts

Les primeres manifestacions artístiques cristianes:
- La simbologia i els ritus que els diferenciaven dels cultes pagans
- Gravats i pintures a les catacumbes i sarcòfags
- Símbols relacionats amb el culte; adaptacions dels edificis romans a nous centres de culte cristià.

Aquests elements que ens portaran cap a la diversitat artística del preromànic a l'Europa Occidental durant l'Alta Edat Mitjana (segle V al XI), i així conèixer com aquest període es manifestà a Andorra en algunes esglésies del Principat, però no oblidem que conèixer l'art paleocristià i preromànic és essencial per entendre molt millor l'Art Romànic com a vertebrador d'una nova realitat sociopolítica i artística de l'Europa Occidental, tan present al Principat d'Andorra.