·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada general

Medi natural d'Andorra


Objectius

 • Identificar els elements geogràfics i mediambientals més característics del Principat
 • Adquirir coneixements que facilitin explicar i entendre situacions relacionades amb problemàtiques mediambientals.
 • Interpretar els paisatges d'Andorra tot aplicant els coneixements adquirits sobre geologia, geografia i biologia del país.
 • Gaudir, valorar i respectar el medi natural d'Andorra a partir del seu coneixement.

Continguts

 • La formació dels Pirineus
 • Els processos geològics externs:
  • L’erosió glaciar
  • L’erosió periglacial
  • L’erosió fluvial, modela fluvial, els rius i els torrents
 • Els llacs d'Andorra
 • El mosaic climàtic
 • La flora
 • La fauna