·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada general

Una pinzellada d'art


Objectius

  • Proporcionar a l'alumne coneixements racionals i crítics de la producció artística al llarg de la història.
  • Proporcionar a l'alumne que conegui els diferents llenguatges formals i visuals, així com les diferents tècniques artístiques utilitzades per la humanitat al llarg de la història amb la finalitat que pugui comprendre millor con aquestes condiciones i actuen en el resultat final de l'obra d'art.

Continguts

  •  De les primeres manifestacions artístiques a l'art conceptual