·  TEL. +376 741 465 - +376 605 375 · EMAIL cflv@educand.ad
 · 

Formació continuada general

Poetry Slam (poesia a l'escenari)


Objectius

  • Reflexionar sobre la necessitat històrica i social d'expressió a partir de la paraula poètica.
  • Identificar diferents exponents de creació i acció poètica.
  • Experimentar l'escriptura creativa i l'acció poètica a escena.

Continguts

  • Reflexió i debat sobre l'impuls poètic.
  • Anàlisi de diferents exponents de creació  i acció poètica.
  • Realització de tallers d'escriptura creativa.
  • Adquisició de recursos de rapsòdia i d'interpretació poètica a escena.